Varausehdot

Varausehdot

Sopimus syntyy, kun Asiakas ja palveluntarjoaja Yhtiö sopivat ajanvarauksesta. Asiakas voi tehdä ajanvarauksen puhelimitse tai sähköisesti.

Peruutusehdot

Peruutus on tehtävä viimeistään 7 vuorokautta ennen palvelun aloituspäivää. Peruutuksista 7 vuorokauden jälkeen veloitetaan täysi hinta. Peruutukset tulee ilmoittaa soittamalla numeroon 040 654 5879. Aiemmin, kuin 7 vuorokautta ennen varattua aikaa tulleista peruutuksista laskua ei peritä.

Maksuehdot

Ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita, asiakas maksaa palvelun paikan päällä
maksukortilla tai tilisiirrolla Sinun Lemmikkisi ilmoittamalle tilille suoritetun palvelun yhteydessä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.


Palveluntarjoaja on oikeutettu perimään ennakkomaksua tarpeen vaatiessa. Asiakkaan tulee
ilmoittaa ennen ajanvarausta ja varsinaista palvelua, jos asiakas on maksukyvytön tai ei voi
muusta syystä maksaa palvelua edellä kerrotulla tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus
keskeyttää sopimusvelvoitteensa, jos ilmenee seikkoja, joiden nojalla on syytä epäillä, että
asiakas jättää sopimusvelvoitteensa täyttämättä. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen
maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut.

Vahingonkorvausvastuu

Asiakas on korvausvelvollinen mahdollisista hänen tai lemmikkinsä
aiheuttamista vahingoista omaisuudelle, kiinteistölle sekä ihmisille ja muille koirille.
Asiakkaan tulee kertoa palveluntuottajalle lemmikin todellinen terveydentila. Palveluntarjoajalla on oikeus palvelun suorittamatta jättämiseen, mikäli lemmikin terveydentila on
sopimaton palvelun suorittamiselle.

Asiakastietojen tallentaminen ja -käsittely

Asiakas- ja potilastietojen laatimisen, säilyttämisen ja luovutuksen sekä
vaitiolovelvollisuuden osalta noudatetaan niitä koskevia lakeja ja muita
säädöksiä.

Sinun Lemmikkisi Oy
Y-tunnus:  3397153-2 
PL 13, 00561 Helsinki
Yhteydenotot:
+358 40 654 5879
sinunlemmikkisi@gmail.com
© 2024 Sinun Lemmikkisi 
Kaikki oikeudet pidätetään
www.sinunlemmikkisi.com