käyttöehdot

Vastuuvapauslauseke

Jatkuvasta ja huolellisesta tälle sivulle antamastamme huomiosta huolimatta on mahdollista, että tällä sivulla julkaistu tieto voi olla puutteellista tai väärää. Tällä sivulla oleva sisältö on tarkoitettu tietoa antavaksi, eikä mitään oikeuksia voi johtaa mistään sen sisällöistä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen hintatietoihin. Poikkeuksena tähän ovat Sinun Lemmikkisi Oy:n yleiset käyttöehdot, josta oikeuksia voi johtaa, silloin kun ne on nimenomaisesti hyväksytty tehtäessä yhtä tai useampaa tilausta. Sinun Lemmikkisi Oy:n yleiset käyttöehdot pätevät kaikkiin ehdotuksiin, tuotteisiin ja palveluihin.

Sinun Lemmikkisi Oy pidättää kaikkina aikoina oikeuden kehittää ja muuttaa tietojaan nettisivuilla.

Sinun Lemmikkisi Oy ei ole vastuussa siitä, miten tällä sivustolla olevaa sisältöä käytetään ja käytöstä aiheutuvista tosiasioista, olosuhteista tai seurauksista. Sinun Lemmikkisi Oy ei ole vastuullinen tämän sivuston käytöstä aiheutuvista vahingoista, ellei voida osoittaa kyseessä olevan tarkoituksellinen tai törkeä huolimattomuus. Sinun Lemmikkisi Oy ei ole vastuussa siitä, että tällä sivustolla olevat tiedot ovat sopivia käyttötarkoitukseen, johon tietoja käytetään.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän sivuston kopioiminen, tallennus tai sivuston sisällön jakelu (tekstit, animaatiot, äänet ja HTML-koodi) elektronisessa tai printtimediassa tai millään muulla tavalla ei ole sallittua ilman Sinun Lemmikkisi Oy:n kirjallista lupaa. Sinun Lemmikkisi Oy ei ole vastuussa kolmansien osapuolien väärinkäytöksistä tekijänoikeuksilla suojatuilla tiedoilla.

Yleiset säännökset

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa GDPR – asetusta (jäljempänä “asetus”) on Sinun Lemmikkisi Oy, Y-tunnus 3397153-2, paikassa Helsinki (jäljempänä “Rekisterinpitäjä”);

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot sähköposti: info@sinunlemmikkisi.com

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Henkilötietojen lähde

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi.

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi;

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Kotisivun rekisteröinti GDPR:n luvun 4, jakson 2 mukaisesti;

2. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero);

3. Noudattaa Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja

määräyksiä;

4. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen;

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä)
  • Rahtiyhtiö
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka)

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun;

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn;

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla, asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Sinun Lemmikkisi Oy
Y-tunnus:  3397153-2 
PL 13, 00561 Helsinki
Yhteydenotot:
+358 40 654 5879
sinunlemmikkisi@gmail.com
© 2024 Sinun Lemmikkisi 
Kaikki oikeudet pidätetään
www.sinunlemmikkisi.com